Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazník sdružení Trend vozíčkářů Olomouc

21. 3. 2008

Popis přístupnosti objektu:

Identifikace objektu:

Názevobjektu: ....................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail (pokud lze zjistit): ..............................................................................................................

(U objektu s více provozovnami vyplňte každou provozovnu zvlášť jako přílohu A.)

 

Kritérium

ANO

NE

Poznámka

Přístup k objektu:

x

x

 

Je u chodníku v blízkosti objektu obrubník ne vyšší než 20 mm nebo    nájezd na chodník?

 

 

 

Je u přechodu přes vozovku slepecká dlažba?

 

 

 

Je světelný přechod vybaven zvukovou signalizací?

 

 

 

Před vstupem do objektu je vodorovná plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm

 

 

 

Jsou zde (obchod, úřad, pošta, banka, ubytovací zařízení) vyhrazená parkoviště? (uveďte počet)

 

 

 

Vstup do objektu:

x

x

 

V rovině (max. 20 mm)

 

 

 

Rampa / plošina

 

 

 

Schody (počet, u jednoho schodu změřte výšku)

 

 

 

Digitální hlasový majáček u vchodu

 

 

 

Vstupní dveře jednokřídlé (uvede šířku, min. 80 cm, a způsob otevírání dveří)

 

 

 

Vstupní dveře dvoukřídlé (uvede šířku jednoho křídla, min. 80 cm,  a způsob otevírání dveří)

 

 

 

Zvonek s označením vozíčkáře:

x

x

 

Je budova přístupná pomocí zvonku?

 

 

 

Je zvonek umístěn nízko (max. 110 cm)?

 

 

 

Je zvonek nápadně umístěn?

 

 

 

Je zvonek funkční? (vyzkoušejte)

 

 

 

Zvonek pro vstup veřejnosti

 

 

 

Má zvonek světelnou signalizaci (LED dioda)?

 

 

 

Je tlačítko zvonku označeno hmatně (Braill)?

 

 

 

Bezbariérové WC:

x

x

 

Je v budově bezbariérové WC? (uveďte počet)

 

 

 

Je WC dostatečně prostorné (min. 1600 mm x 1800 mm)?

 

 

 

Otevírají se dveře WC ven? (uveďte šířku, min. 80 cm)

 

 

 

Je společné hygienické zařízení opatřeno hmatným orientačním znakem?

 

 

 

Výtah:

x

x

 

Jsou prostory pro veřejnost (advokáti, zubaři apod.) ve vyšších podlažích?

 

 

 

Je zde výtah?

 

 

 

Rozměry výtahové kabiny jsou nejméně 900 mm (šířka) x 1200 mm (hloubka)? (u starých staveb)

 

 

 

Rozměry výtahové kabiny jsou nejméně 1100 mm (šířka) x 1400 mm (hloubka)? (u nových staveb)

 

 

 

Mají vstupní dveře výtahu šířku nejméně 800 mm?

 

 

 

Je před vstupními dveřmi výtahu volný prostor nejméně 1400 mm x 1400 mm?

 

 

 

Je dobře přístupný ovládací panel (vně i uvnitř)?

 

 

 

Je ovládací panel (vně i uvnitř) vybaven hmatnými symboly (nebo slepeckým písmem)?

 

 

 

Hlásí výtah akusticky příjezd do stanice?

 

 

 

Vnitřní vybavení:

x

x

 

Je průjezd mezi regály v samoobsluze nejméně 1 m?

 

 

 

Je v obchodě pokladna určená pro vozíčkáře (min. šířka 900 mm)? (uveďte, která to je - vypište čísla)

 

 

 

Je zde (banka, pošta, úřad) alespoň jedna nižší přepážka (max. 800 mm nad podlahou)?

 

 

 

Jsou v hledišti (kina, divadla apod.) nejméně 2 místa pro umístění vozíku?

 

 

 

Je v objektu (hotel, ubytovna) pokoj pro tělesně postižené? (uveďte počet)

 

 

 

Mají všechny prvky (tabule, schodiště) vyčnívající do prostoru (chodby, haly) zarážku pro bílou hůl?

 

 

 

Jsou na podlahách prvky, které mohou sloužit jako vodicí linie (speciální dlaždice, koberec s lištami, ...)

 

 

 

Jsou první a poslední schody všech schodišť označeny pruhem kontrastní (žluté) barvy?

 

 

 

Informační systémy:

x

x

 

Je zde (úřad, banka) použit výhradně elektronický vyvolávací systém (tj. volání klientů dle čísel na el. tabuli)?

 

 

 

Je volání klientů jen akustické (gong, vyvolávání)?

 

 

 

Je v budově telefon pro neslyšící?

 

 

 

Je budova vybavena indukční smyčkou?

 

 

 

Jsou madla, kliky nebo jiné prvky vybaveny hmatnými informačními štítky ve slepeckém písmu?

 

 

 

Jsou čísla dveří (pokoje, kanceláře) provedena hmatně (pozitivní reliéf)?

 

 

 

Jsou velké skleněné plochy opatřeny pásem značek ve výši očí?

 

 

 

 

Popište další okolnosti hodné zřetele (nájezd na chodník je daleko, úzké dveře, obsluha nereagovala na zvonek, problémy s WC, přístup k výtahu apod.)

 

 

Jméno návštěvníka:

 

Jaký vozík jste užil při návštěvě:           r mechanický r elektrický    Typ:                                       

 

Datum návštěvy:                                                                                                                   
Příloha B Popis ubytovacích místností

 

Pokud se jedná o hotel nebo jiné ubytovací zařízení, má bezbariérový pokoj?

                                                                                                          r ANO          r NE

Pokud má více jak jeden, uveďte prosím, počet bezbariérových pokojů a v kterém patře jsou umístěny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Má pokoj vlastní bezbariérové WC?                                                   r ANO          r NE

Má pokoj vlastní bezbariérové koupelnu?                                           r ANO          r NE

 

Popis bezbariérového WC:

Je dostatečně prostorné, (minimální rozměr 1600mm x 1800 mm)       r ANO          r NE

Pokud ne, změřte jej:                                                                                                            

 

Maximální šířka dveří WC:                                          Dveře se otvírají: r dovnitř, r ven

r 90 cm a více                                                         

r 80 cm – 90 cm                                           

r méně jak 80 cm změřte                              

 

Popis bezbariérové koupelny:

V koupelně je vana?                                                                           r ANO          r NE

Pokud ne, je zde sprcha?                                                                    r ANO          r NE

Je do sprchového boxu výškový rozdíl max. 20 mm?               r ANO          r NE

Pokud ne, jaký je tento výškový rozdíl, změřte jej:                                                                                        

Je koupelna podle Vás dostatečně prostorná pro pohyb na vozíku?     r ANO          r NE

Pokud ne, popište problémy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Popis pokoje:

Je pokoj dostatečně prostorný pro pohyb na vozíku? (uspořádání tak, aby umožňovalo průjezd a manévrování vozíku tj. kruh o průměru 1500mm)                                r ANO          r NE

Kolik postelí je v pokoji:                                                                                                                                                                                                                                                    

Změřte jejich výšku od země:                                                                                                                                                                                                                                 

Zabraňuje nějaký nábytek v pohybu vozíčkáři, popište jak:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Je v ubytovacím prostoru přístupná alespoň jedna zásuvka?                 r ANO          r NE
Příloha A: Další samostatné provozovny:

 

Název objektu:                                                                                                                     

Adresa:                                                                                                                                

Pokud lze zjistit: telefon:                                                                                                        

Vstup do provozovny:

 

Vstupní dveře:

r Jednokřídlé:                                                r Dvoukřídlé:

maximální šířka dveří:                           maximální šířka dveří:

r 90 cm a více                                               r 90 cm a více                                              

r 80 cm – 90 cm                                            r 80 cm – 90 cm                                           

r méně jak 80 cm změřte                               r méně jak 80 cm změřte                              

Pokud je jinak nepřístupná, popište situaci (počet schodů, úzké dveře)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pokud se jedná o samoobslužné prodejny, je průjezd mezi regály nejméně 1 m?

                                                                                                          r ANO          r NE

 

Pokud se jedná o obchodní zařízení, je zde pokladna určená pro vozíčkáře?

(minimální šířka 900 mm)                                                                    r ANO          r NE

Která to je, napište její čísla                                                                                                                          

 

Pokud se jedná o banku, poštu, úřad je zde alespoň jedna nižší přepážka (800 mm nad podlahou)?                                                                                      r ANO          r NE

Místo na poznámky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Jméno návštěvníka:                                                                                                               

Jaký vozík jste užil při návštěvě:                                              r mechanický r elektrický

Typ vozíku:                                                                                                                           

Datum návštěvy:                                                                                                                   

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Multifunkční ruka

(Senke, 12. 4. 2008 10:19)

Vždy, když mi čísi ruka podává k vyplnění dotazník s tím, že to dělá ve snaze pomáhat mi překonávat překážky na mé cestě se vyskytující, přičemž v onom dotazníku přehlíží bytí internetu, jeví se mi ona být tou samou rukou, která mi ty překážky na cestu klade.

Zatím je to o nich bez nich

(Zd. Šenkeřík, 5. 4. 2008 11:21)

Pro Sunny:

Vy jste nějak zdr. znevýhodněný? Dokud se vozíčkáři nebudou moci veřejně a svobodně vyslovit k těm dotazníkům a nedostanete je na internet ve větším počtu pak budou ty dotazníky o nich bez nich. Zatím tady "fungují" jen dva vozíčkáři, kteří to sami nezmění i kdyby něco doopravdy měnit chtěli a velice by mě zajímalo, jaký názor na ten dotazník mají i ostatní, jichž se dotazník přímo týká. Já si myslím, že je důležité znát, zda je vozíčkář spokojen s místem kde bydlí, a co považuje on sám za bariéry, které mu brání v přístupu tam či onam. To, že je někdo upoutaný na vozík ještě neznamená, že se neumí vyjádřit, co on sám považuje za největší překážku na cestě mezi ostatní lidi.

Hezký den!
zd. Šenkeřík

Re:

(Sunny, 28. 3. 2008 11:48)

Pane Šenkeříku.
Zjevně jste si spletl smysl tohoto dotazníku. Slouží k určení přístupnosti určitého objektu. Nejde o veřejný výzkum spokojenosti s místem, kde bydlíte.

Existují jen fyzické bariéry?

(Zd. Šenkeřík, 27. 3. 2008 14:09)

Dobrý den,
v tom dotazníku mi schází např. otázky, má-li tázaný tam kde bydlí přístup k internetu a když ne, tak jak daleko to má k veřejnému internetu, jak daleko to má do knihovny, do klubů kde by se mohl zabavit, nebo se zapojit se do nějaké činnosti (třeba do práce okolo podobných stránek jako jsou tyto), zda je členem obč. sdružení sdružujícího lidi s podobnými problémy jako má on atd..

Neříkám v žádném případě, že je ten dotazník neužitečný, ale mám pocit, že se v něm nacházejí jen otázky směřující k odstranění fyzických bariér, jako by jiné bariéry neexistovaly.

Zd. Šenkeřík