Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soukromá studie financování objektů v Bezbariérové trase městem

8. 4. 2008

Soukromá studie financování objektů v Bezbariérové trase městem

Na této trase vedení města vyznačilo mnoho objektů, řada z nich je dosud bariérová. Z pohledu této stránky, která se věnuje také rodičům a jejich dětem, vzpomeňme tedy objekty, kterých se to týká především. Zájmem města by mělo být nejprve investovat do svého majetku a to nejlépe do majetku, který využívají občané města více než turisti, kteří do objektu vejdou jen o dovolené.

Pokud budeme hovořit o volném čase rodičů a jejich dětí, můžeme tedy ze seznamu vyjmout školy, školky a pokud budeme brát uměleckou školu jako školu pak i tuto budovu. Zůstávají nám tedy dva subjekty a to:

Budova městského klubu (MKZ) & budova DDM Šternberk

S největší pravděpodobností vedení města dosáhne pouze na hromádku peněz určenou pouze pro jeden objekt a ten může bezbariérově přizpůsobit.

Co mají společného:

- jsou na Bezbariérové trase, kterou navrhuje vedení města v roce 2006.

- jsou bariérové

- komunikace k nim je také bariérová

- využívají ji děti i jejich rodiče

Budova DDM

Tato budova je historická a bude jen s obtížemi možné realizovat nějakou změnu. Jako možná varianta se jeví přístupová cesta ze zadní části objektu, cestou k Mateřskému centru. (www.mczirafa.estranky.cz) Bohužel už u vstupu v hlavní bráně je nemožné bez pomoci překonat dva schůdky. Existují informace o možném přesunu celého DDM do jiného objektu a to pravděpodobně do budovy po odborném učilišti v blízkosti Tyršových sadů. Tím se dostává mimo trasu Bezbariérového zájmu města a je tedy na zvážení, zda do takového objektu investovat. Situace vzhledem k bariérám by se tímto nezměnila a bylo by třeba již při studii nového objektu tyto věci zohlednit.

Proto nevidím jako reálné do tohoto objektu přednostně investovat v rámci bezbariérového vstupu, pohybu po budově a vybudování zámezí pro vozíčkáře. Tím samozřejmě nechci znevážit úkol této instituce a tato by měla být asi jedna z dalších důležitých budov pro děti a jejich rodiče, bezbariérově opravena.

Odkaz: www.ddmsternberk.estranky.cz

Budova MKZ

O MKZ se ve studii města hovořilo:

Komunikace směrem k Městskému klubu, kde je umístěna i městská knihovna je v současné době s bariérami tzn. chybí bezbariérové nájezdy na chodníky. Úprava této části trasy na bezbariérovou je předmětem dílčího projektu a měla by se uskutečnit v roce 2008.

Budova městského klubu, kde je i knihovna v současné době není bezbariérově přístupná. V rámci navrhovaných úprav by měl být upraven vchod do budovy (nájezdová rampa), vybudována plošina do 2. n.p. kde se nachází knihovna. Současně se v tomto roce připravuje další projekt na rekonstrukci toalet a vybudování bezbariérového WC v 1.n.p.

Budova je majetkem Města Šternberk, na výše popsané úpravy této budovy budeme žádat o dotaci z VPS - programu 298110. Realizaci v případě přiznání dotace předpokládáme roce 2007.

Bohužel po nastudování tohoto dokumentu zjistíte, že do užšího kola prošly jen tyto projekty:

1) Město Šternberk - Olomoucký kraj - Rekonstrukce a stavební úpravy školní jídelny Svatoplukova 7 ve Šternberku

2) Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ 00299529 - Rozšíření a obnova infrastruktury na ulici Opavská ve Šternberku

U tohoto objektu došlo jen k vybudování nájezdu pro vozíčkáře a kočárky a to spíše díky vedení MKZ. Tento nájezd je ovšem podle vyjádření vozíčkářů příliš úzký a s větším sklonem než je bezpečné.

Kromě městské knihovny je v objektu také sál, v kterém se pořádají dětské karnevaly a jiné akce pro děti. Tato budova je multifunkční a je možno ji později využít za zlikvidované kino OKO a Tylovo divadlo. Tímto se stává tato budova mnohem více přínosná pro všechny občany Šternberka a to nejen dětí.

Vedení města nás informuje: „Bohužel příslušný program byl v roce 2007 zrušen a v letošním roce bude vyhlášena výzva až ve druhé polovině roku. Nyní čekáme na zveřejnění nových podmínek pro rok 2008, na jejichž základě budeme aktualizovat záměr bezbariérové trasy včetně možného rozšíření.“

Odkaz: www.mkzsternberk.cz

S uvedeného vyplývá, že je nejvíce logické investovat a vyvíjet Projekty v rámci tohoto objektu. Podle neoficiálních informací již existují další studie a jednání o této budově a možná již brzo se dočkáme kvalitního městského klubu, který nám budou všude závidět.

Jen je třeba neopomenout všechny možné zdroje peněz a především podmínky jednotlivých grantů vyhlášených ať už státem, krajem a nebo nadacemi.

Zpracoval: Petr Dvořák

Pro soukromé účely dne 8.4.2008

© Publikovat tento text nebo část bez uvedení zdroje je nepřípustné

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...

(R.Š., 10. 4. 2008 8:08)

Já se snažím plánovanou i neplánovanou trasu projíždět, monitoruju nedostatky, hlavně zdánlivé maličkosti (nájezdy, rozbité chodníky atp.) Své připomínky pošlu na úřad.

koukm

(vozíčkář Jirka, 8. 4. 2008 17:40)

Opět jsi mne Petře dostal, smekám před Tebou klobouk.
Pořád se jaksi nemohu dostat k tomu, abych ty tzv. bezbariérové trasy projel, je to pro mne prostě více náročné, než jsem předpokládal.